19.03.2013

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK ANALİZLERİNİN ÖNEMİ

Kaliteli, verimli bitki yetiştiriciliği, bitkinin gelişimini tamamlayabilmesi, uygun yetiştirme ortamının sağlanması, iklim şartlarının da göz önünde bulundurularak bitkinin ihtiyacı olan besin elementlerinin tespiti ve ihtiyaç duyduğu zamanda tespit edilen miktarda bitkiye verilmesi ile elde edilir.

Yetiştirme ortamının uygunluğu ve besin maddesi ihtiyacının belirlenmesi de toprak analizleri ile mümkündür. Burada önemli olan, doğru teşhisin yapılabilmesi için örneklerin uzman personel tarafından standartlara uygun olarak alınmış olması gerekmektedir. Alınan örnek alındığı araziyi ne kadar iyi temsil eder ise tavsiyeler bir o kadar doğru olur ve önemli ölçüde verimli sonuçlar alınır.

Toprak örneği alımında önce arazi farklılıkları belirlenmelidir. Eğim, toprak rengi, toprak tipi, yükseklik, taban suyunun durumu gibi arazideki farklılıklar dikkate alınarak her farklı bölgeden ayrı örnek alınmalıdır.

Eğer arazi homojen ise 20 da araziden 1 örnek alınması yeterli olabilir. Bunun için rastgele zikzaklar çizerek arazi büyüklüğüne göre 5-10 nokta işaretlenir ve buralardan burgu veya bel ile 0-30 ve 30-60 cm derinlikten toprak örnekleri alınır.

Eğer bel ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen noktalarda toprak 60 cm derinliğe kadar V şeklinde açılır ve açılan V şeklindeki çukurun yüzeyinden 2-3 cm kalınlığında bir tabaka 0-30 ve 30-60 cm derinliklerinden ayrı ayrı alınır. 

Toprak örneklerine uygulanacak analiz işlemleri uluslararası kabul görmüş standart metotlardan tercih edilmelidir. Laboratuvar, konusunda uzman elemanlar bulunduran, uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdüren akredite laboratuvar olmalıdır.

Toprak analizleri ile birlikte;

Doğru zamanda doğru gübreleme ile ürün kalitesi artırılır

Toprak türüne göre uygun bitki seçilmesi sağlanır

Fazla gübrelemeden kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilir

İhtiyaçtan fazla atılan gübreden kaynaklı ekonomik israflar önlenmiş olur

Uzun vadede toprak çoraklaşmasının önüne geçilir.

Toprak analizlerinin yanında kullanılan sulama suyunun kalitesi de yetiştiricilik açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bitki ve yaprak analizleri yapılarak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini bünyesine alıp almadığı kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Bu analizlerin de uluslararası kabul görmüş standartlarda yapılması gerekmektedir.

Kaliteli, bereketli bol ürün almanız temennisi ile.

Kaynak,

[1] Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, 5. Baskı, 2006
[2] İ.B.B. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kalite Kontrol Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Arşivi.

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
BU AY YAPILACAKLAR
Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak bitkilerin her türlü hastalıklara karşı mukavemeti sağlanır.
Kıştan çıkan bitkilerin budama ve form verme işleri mart ayı boyunca sürdürülebilir.
Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu ay içinde yapılmalıdır.