19.03.2013

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK ANALİZLERİNİN ÖNEMİ

Kaliteli, verimli bitki yetiştiriciliği, bitkinin gelişimini tamamlayabilmesi, uygun yetiştirme ortamının sağlanması, iklim şartlarının da göz önünde bulundurularak bitkinin ihtiyacı olan besin elementlerinin tespiti ve ihtiyaç duyduğu zamanda tespit edilen miktarda bitkiye verilmesi ile elde edilir.

Yetiştirme ortamının uygunluğu ve besin maddesi ihtiyacının belirlenmesi de toprak analizleri ile mümkündür. Burada önemli olan, doğru teşhisin yapılabilmesi için örneklerin uzman personel tarafından standartlara uygun olarak alınmış olması gerekmektedir. Alınan örnek alındığı araziyi ne kadar iyi temsil eder ise tavsiyeler bir o kadar doğru olur ve önemli ölçüde verimli sonuçlar alınır.

Toprak örneği alımında önce arazi farklılıkları belirlenmelidir. Eğim, toprak rengi, toprak tipi, yükseklik, taban suyunun durumu gibi arazideki farklılıklar dikkate alınarak her farklı bölgeden ayrı örnek alınmalıdır.

Eğer arazi homojen ise 20 da araziden 1 örnek alınması yeterli olabilir. Bunun için rastgele zikzaklar çizerek arazi büyüklüğüne göre 5-10 nokta işaretlenir ve buralardan burgu veya bel ile 0-30 ve 30-60 cm derinlikten toprak örnekleri alınır.

Eğer bel ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen noktalarda toprak 60 cm derinliğe kadar V şeklinde açılır ve açılan V şeklindeki çukurun yüzeyinden 2-3 cm kalınlığında bir tabaka 0-30 ve 30-60 cm derinliklerinden ayrı ayrı alınır. 

Toprak örneklerine uygulanacak analiz işlemleri uluslararası kabul görmüş standart metotlardan tercih edilmelidir. Laboratuvar, konusunda uzman elemanlar bulunduran, uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdüren akredite laboratuvar olmalıdır.

Toprak analizleri ile birlikte;

Doğru zamanda doğru gübreleme ile ürün kalitesi artırılır

Toprak türüne göre uygun bitki seçilmesi sağlanır

Fazla gübrelemeden kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilir

İhtiyaçtan fazla atılan gübreden kaynaklı ekonomik israflar önlenmiş olur

Uzun vadede toprak çoraklaşmasının önüne geçilir.

Toprak analizlerinin yanında kullanılan sulama suyunun kalitesi de yetiştiricilik açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bitki ve yaprak analizleri yapılarak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini bünyesine alıp almadığı kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Bu analizlerin de uluslararası kabul görmüş standartlarda yapılması gerekmektedir.

Kaliteli, bereketli bol ürün almanız temennisi ile.

Kaynak,

[1] Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, 5. Baskı, 2006
[2] İ.B.B. Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kalite Kontrol Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Arşivi.

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
BU AY YAPILACAKLAR
Çimler hergün sulanıp haftada birkez kesilir: Ay boyunca iki kez sarı lekelerin oluşmalarına karşı özel maddeler kullanılarak mikroptan arındırılmalıdır.
Sulama için akşam saatlerini tercih edin.
Bu ay içerisinde Eylülde çim ekilecek alanların toprak hazırlığı yapılır. Sulama, biçim, yabani ot ayıklama,ilaçlama vb. işlemlere devam edilir.
Ayın 10-15 ine doğru yeni güllerin dinlenmeye alınmasına, yani yaz budamasının yapılıp, aynı zamanda sulamanın bir süre için kesilmesine başlanır.Böylece, gül fidanlarının normal gelişmeleri durdurulur ve dinlenme boyunca bitkiler, sonraki çiçek verme dönemi için besin ve güç biriktirirler.
Ağustos sonu ile Eylül başı arası durgun gözaşısı zamanıdır.
Ağustos ayında yazlık çiçekler, balkon, teras ve saksılarda bulunan çiçekler dışında gübreleme işlemi sona ermiştir.
Yeşil ağaççıkların, çalımsıların ve çit bitkilerinin budamalarına bu ayın ikinci yarısında başlanır. Bu bitkilerin her tarafının ışıktan yararlanabilmesi için yukarıdan aşağıya doğru genişleyen budama yapılmalıdır.
Pergola, bahçe kapısı kemerleri ve benzeri yerlere sardıran sarmaşıkları, ihtiyaç oranında budamak, gelişme yönlerini ve durumlarını gereğine göre kontrol altına almak mümkündür.
Asalaklar bulunup bulunmadığını, toprak yüzeyinin kireç bağlayıp bağlamadığı sürekli izlenmelidir. Soğanlı bitkilerin, otsu bitkilerin ve ağaçların dipleri özenle temizlenmeli, diş aralıkları dar küçük bir el tırmığı kullanarak çürük toprağı kaplayan kireç tabakası sık sık alınmalıdır.
Çim alanlarınızda gübreleme, periyodik ilaçlama ve haftalık kontroller daima önemlidir.
Çimlerin sararmış bölümlerini bu ay ellemeyin: Sıcak kavurup filizlenmeyi yok eder. Bunun için Eylül veya Ekim aylarını bekleyin.