Makaleler - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ömer CEVİZCİ
Ziraat Yüksek Mühendisi
[email protected]
26.11.2013

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ YAŞAM DÖNGÜSÜ

TANIMI VE YAŞAYIŞI

Yumurta, oval, beyaz-krem renkte olup ortalama 2.6 mm uzunluğunda ve 1.1 mm enindedir.

Genç larvanın baş kısmı siyah, diğer kısımları ise sarımsı beyaz renktedir. Larva olgunlaştıkça renk sarımsı kahverengiye döner. Olgun larvanın uzunluğu 50 mm, eni ise 20 mm olup, güçlü ağız yapısına sahiptir( Kırmızı palmiye böceğinin ağaçlara zar verdiği evresidir.)

Larva, gelişimini tamamladıktan sonra beslendiği ortamı terk eder, palmiyenin hemen altında toprakta, palmiye üzerindeki yaprak sapları ile gövde arasında veya ağacın zarar görmüş kısımlarında, palmiye liflerinden 50–95 x 25–40 mm boyutlarında oval bir kokon örerek pupa olur. 14 – 21 gün sonra ergin olur.

Erginler, Bölgelere göre değişmekle birlikte erkek bireyler 50–120 gün, dişiler ise 50-109 gün yaşar. Tüm hayat dönemi yaklaşık 4 ay sürmektedir. Erginler uzun uçuşlar yapma yeteneğinde olup, bir uçuşta yaklaşık 900 m uzaklığa ulaşabilmektedir. Yılda 25–27°C sıcaklıkta 3 döl verebilir. Erginler kırmızımsı kahverengi ve silindir şeklinde olup, 35 mm uzunluğunda ve 10 mm enindedir.

ZARAR ŞEKLİ VE YAYILIŞI

Zararı larvalar yapar. Yumurtadan çıkan genç larvalar gövde içine girer ve burada yumuşak lifli dokuyla beslenerek tüneller açar.

Zararlının palmiye ağaçlarının büyüme noktalarında beslenmesi sonucu, gövde üzerinde ve yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda açılan küçük deliklerden sarımsı kahverengi yapışkan bir sıvı ve larvanın beslenme artıklarının oluşturduğu tümsekler gözle görülebilir.

    

Yaklaşık 2-3 yıl sonra yapraklarda sararma, solma ve kurumalar gözlenir. Zarar gören bitki dokularında çürümelerin meydana gelmesi ve kötü bir kokunun yayılması ve buna bağlı olarak ta tepelerin çökmesi tipik belirtileridir.

MÜCADELESİ

Kültürel önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kültürel önlemler kapsamında, Periyodik olarak sulama gübreleme ve budama işlemleri yapılmaktadır. 

Kırmızı palmiye böceği tarafından ağır zarar görmüş ağaçlar, zararlının değişik dönemlerine (yumurta, larva, pupa ve ergin) ait çok sayıda birey ihtiva ettiğinden bu şekilde zararlı ile bulaşık ağaçlar özellikle ergin bireylerin etrafa dağılmasına fırsat vermeden, kesilerek uygun bir şekilde imhası gerçekleştirilmektedir.

    

Biyoteknik yöntemler

Biyoteknik mücadele yöntemiyle kırmızı palmiye böceğinin popülasyonunun azaltılması ve kontrol altında tutulması amacıyla ergin bireyler için kullanılan feromon tuzakları kullanmaktadır. Popilasyonun yoğunluğunun tespiti amacıyla tuzaklar 2-3 haftada bir kontrol edilir ve etkisini kaybetmiş olan feremonlarda yerinde değiştirilir.

  

Kimyasal Mücadele
Kimyasal Mücadele kapsamında alanlarımızda bulunan palmiye ve Phoenix ağaçlarının korunması zarar görmüş ağaçların tedavisi bulaşıklığın önlenmesi için etkili olan ve bunun için ruhsatlandırılmış kimyasal ilaçlar kullanılmaktadır.

Ayrıca, budamalardan sonra kesilen yüzeylere, zararlının yumurta bırakmasına engel olmak için kontak ya da sistemik etkili insektisitlerle sprey şeklinde ilaçlama yapılır. Koruyucu veya tedavi edici olarak uygulanan ilaçlamalarda, insektisitler dönüşümlü olarak uygulanmaktadır.

Önerilen İlaçlar, Dozları ve Uygulama Şekli
Etkili maddeAdı ve Oranı Formülasyonu Dozu (Preparat) 100 lt suya veya Ağaç başına Uygulama Şekli
1- chlorpyrifos ethyl, 480 g/l EC 100 ml/100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte gövdesi tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
2- imidacloprid + betacyfluthrin, 300 (210 g/l + 90 g/l) OD 50 ml/100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte gövdesi tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
3- lambda – cyhalothrin, 50 g/l EC, SC, CS 100 ml/100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte gövdesi tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
4- Spinosad 480 SC 25 ml /100 lt Ağaç yaprakları ile birlikte gövdesi tamamen ilaçlı su ile ıslanacak şekilde ilaçlanır.
5- İmidacloprid, 350 g/l SC 20 ml/ağaç 20 lt su ile karıştırılarak ağacın kök boğazına verilir.
6- İmidacloprid, 200 g/l SL 35 ml/ağaç Direkt ağaç gövdesine enjekte edilir.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
BU AY YAPILACAKLAR
Bakırlı ilaçlarla yapılan koruma ilaçlaması da aynı şekilde bu ay içinde yapılmalıdır.
Kıştan çıkan bitkilerin budama ve form verme işleri mart ayı boyunca sürdürülebilir.
Azot ağırlıklı ilkbahar gübrelemesi yapılarak bitkilerin her türlü hastalıklara karşı mukavemeti sağlanır.